ÚTMUTATÓ A NEMZETKÖZI PIACRA LÉPÉSHEZ

Mára a magyar KKV-k és a nagyobb magántulajdonban lévő cégek egy része felnőtt a nemzetközi piacra lépéshez.

Nem csak felnőttek ehhez, hanem elengedhetetlenné is vált számukra a nemzetközi terjeszkedés, mert a hazai lehetőségek gátat szabnak a mennyiségi és minőségi fejlődésnek. A versenyképesség egyik alapvető motorja a mérethatékonyság, melynek növeléséhez a nemzetközi piacokra történő kilépés az egyik legkézenfekvőbb út. 

Nemzetközi piacra lépés előkészületei

Annak, aki exportpiacra készül, tisztában kell lennie azzal, hogy a vállalkozása versenyképes-e az exportpiacokon, azaz exportképes-e egyáltalán. Ennek eldöntéséhez elemeznie kell a cég működésének teljes spektrumát, majd azt is meg kell vizsgálnia, hogy a megvalósításra váró exportprojekt tekintetében mennyire tekinthető felkészültnek a vállalkozás.

Miért érdemes exportálni?

A vállalkozás számára egy kiváló lehetőség a fejlődésre, az online térben, digitális eszközök segítségével könnyedén elérhetőek és feltérképezhetők a piacok és a piaci igények.

Azonban az exportra törekvés nem elegendő, tudatos és alapos felkészülést igényel.

Felkészülés exportra

Mennyire felkészült a Ön arra, hogy sikeresen az exportpiacra vigye a céget?

Vezetés

Valóban jól ért-e a csapat irányításához? Mennyire erőssége a csapatmunka? Hogyan tudja motiválni a munkatársait? Mennyire példamutató a munkához való hozzáállása? Bátorítja-e, vagy inkább akadályozza az újító törekvéseket?

Tervezés

Mennyire ért a tervezéshez? Képes-e egyedül a hosszú távú, stratégiai döntések meghozatalára? Tudja-e, hogyan kell az exportstratégiából a rövid távú akcióterveket levezetni? Összhangba tudja-e hozni a vállalkozás hazai stratégiáját a külpiaci stratégiával?

Menedzsment

Képes-e egyidejűleg több projektet is kézben tartani? Megosztja-e a fontosabb feladatokat is, vagy mindent egymaga szeret kézben tartani és ellenőrizni? Milyen munkamódszerrel oldja meg a felmerülő problémákat? Igénybe vesz-e valamilyen segítséget (pl. döntés-előkészítést) a döntései meghozatalához? Mennyire fókuszál az ügyfelek igényeire?

Kommunikáció

 • Tisztán és egyértelműen kommunikál-e a munkatársai és a piac felé?
 • Egyértelműelvárásokat támaszt-e a kollégái felé?
 • Képes-e rugalmasan változtatni a döntéseken, módszereken, munkafolyamatokon, stb. ha változnak a feltételek?
 • Beszél-e idegen nyelveket?
 • Hogyan fog tárgyalni a külföldi partnerekkel?

Mennyire felkészültek a munkatársai arra, hogy hatékonyan járuljanak hozzá a cég exportpiacra lépéséhez?

 • Beszélnek-e idegen nyelveket?
 • Felkészültek-e a nemzetközi folyamatok kezelésére?
 • Képesek-e a külpiac minőségi elvárásainak megfelelően dolgozni?
 • Rendelkeznek-e a megfelelő kompetenciákkal és nyelvtudással azok aszakemberek, akik a külföldi projektekkel foglalkoznak majd? (Ez különösen a marketing és az értékesítés területén kardinális kérdés, de másféle speciális szakismeretre is szükség lehet egy-egy ágazatban.)

Marketing és értékesítés

Mennyire versenyképes a cég a nemzetközi marketing vonatkozásában? Az exportprojekt legelején még nem jött el az ideje annak, hogy kidolgozzuk az exportstratégiát, ami majd meghatározza a nemzetközi piacokra tervezett marketingtevékenységünket. A belső feltételek vizsgálatakor azonban fontos felmérni, mennyire készült fel a vállalkozás arra, hogy színvonalas exportmarketinget folytasson.

Stratégia

Rendelkezik-e a vállalkozása olyan értékesítési stratégiával, ami az újításokat közvetlenül a nemzetközi piacon hasznosítja? Van-e elképzelése arról, hogyan fogja kialakítani az exportstratégiáját?

Stratégia alkotás szempontjából nagyon fontos, hogy konkrét és reális legyen, valamint összhangban legyen a vállalkozás működésével. A SMART, azaz „okos” módszertan segítségével célozottabban készítheti stratégiáját.

S (specific) konkrét, pontosan behatárolt célok meghatározása
M (measurable) mérhető, az eredményeket folyamatosan mérje a kiinduló helyzetből 
A (achievable) megvalósítható, elérhető!
R (relevant) releváns
T (time-bound) időben lehatárolt, idő és projektmenedzsment

Megkülönböztetés

Kidolgozták-e már a cég küldetését és a termék egyedi tulajdonságait? Felismerhető-e a vállalat, azaz foglalkoztak-e az egységes vállalati arculat kialakításával? Rendelkeznek-e a hazai piacon bevezetett termék- vagy szolgáltatás márkákkal? Ha igen, mennyire ismerik a vevőik ezeket a márkákat?

Árképzés és pozicionálás

A termékek vagy szolgáltatások árait tekintve melyik piaci szegmensbe tartozik a vállalkozás? Összhangban vannak-e az árak a minőséggel? Belekényszerül-e a cég az árversenybe? Hogyan pozícionálták a piacon a termékeiket/szolgáltatásaikat?

Termék/Szolgáltatás

Tudják-e, hogy mely terméküket vagy szolgáltatásukat lenne érdemes külföldön értékesíteni? Vannak-e olyan termékeik, amelyekről úgy gondolják, hogy külföldön nem piacképesek? Képesek-e rövid idő alatt megújítani a termék/szolgáltatási portfóliót, hogy reagálni tudjanak a piaci igényekre?

Értékesítés

Végfelhasználók vagy más cégek felé terveznek-e értékesíteni az exportpiacon? Kidolgozták-e, vagy átgondolták-e már az értékesítési folyamatot? Megfelel-e a tervezett értékesítési folyamat a nemzetközi elvárásoknak? Használnak-e CRM-rendszert, amelyben nyilvántartják az ügyfél- és partneradatokat, valamint a folyamatokat? Miképpen tervezik kialakítani a vevőszolgálatot, a termékeik garanciális és garancia időn túli szervizelését (amennyiben releváns)? Végeztek-e már a célországra fókuszáló piackutatásokat, s ha igen, milyen módszereket alkalmaztak? Mennyire tartja fontosnak azt, hogy elégedettségi felméréseket végezzenek a vevőik körében?

Promóció

Hogyan kívánja elérni a piacot B2C stratégia esetén? (B2C: közvetlen értékesítés a végfel- használók felé.) Hogyan kívánja elérni a piacot B2B stratégia esetén? (B2B: vállalatközi piac.) Hogyan fogják kidolgozni a nemzetközi piacra szánt marketingkommunikációs anyagaikat? Megtudják-e oldani ezt házon belül, vagy külső segítségre szorulnak?

Innováció és szellemi tulajdonvédelem

Mennyire tekinthető innovatívnak a cégük? Elég figyelmet fordítanak-e a szellemi tulajdonvédelemre?
Az innovációval a vállalat alapvető célja, hogy versenyelőnyt szerezzen. A kkv-k sikeres exportjának feltétele, hogy egyedi termékekkel próbáljanak külpiacot szerezni. Az innováció folyamata: ötletek gyűjtése, előzetes kiválasztás, gazdaságosság elemzése, műszaki fejlesztés, termék- és piactesztek, a termék bevezetése a piacra.

Innovatív termékek és szolgáltatások esetében óriási kockázatot vállal az, aki nem foglalkozik a szellemi tulajdon védelmével. Szakértők segítségével minden termékre/szolgáltatásra/eljárásra stb. meg lehet találni a megfelelő oltalmi formát, legyen szó akár szabadalmakról, használati mintaoltalomról, védjegy- vagy márkaoltalomról.

Termelés és szolgáltatás

Megfelel-e a cég termelési és szolgáltatási tevékenysége a nemzetközi elvárásoknak? Termelési és szolgáltatási tevékenységével a cég különböző erőforrások felhasználásával új javakat hoz létre. A termék-előállítás tárgyiasultformájával szemben szolgáltatásaival (vagy a kiegészítő szolgáltatásokkal) olyan „végterméket” vagy előnyt kínál a vásárlóknak, amely nem tárgyiasult, így nem eredményez tulajdonjogot semmi fölött. Bármilyen tevékenységgel foglalkozzon is a cég, ahhoz, hogy a külpiacokon sikeres lehessen, elengedhetetlen a rugalmasság és a gyors alkalmazkodás képessége.

 • Rendelkezik-e a cég tartalék kapacitással, vagy képes-e igény esetén bármikor kapacitást bővíteni?
 • Megfelelően strukturálták-e a különböző célcsoportok számára a termelést/ szolgáltatást?
 • Okozhat-e bármilyen problémát a cég számára az, ha a termelési folyamatokat hirtelen módosítani kell?
 • A termelés és szolgáltatás minősége megfelel-e a nemzetközi igényeknek?
 • Képesek-e rugalmasan alakítani a logisztikai folyamatokat?
 • Ki tudják-e építeni a szükséges vevőszolgálati rendszert?

Pénzügyi kapacitás

Mekkora pénzügyi kapacitással (jövedelemtermelő képességgel) rendelkezik a vállalkozás?
Az exportprojekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet saját erőforrásból, vagy részben külső források bevonásával is előteremthető. A cégnek bármikor be kell tudni mutatnia pénzügyi gazdálkodásának eredményeit. Ez különösen fontos lehet pl. pályázatok vagy hitelkérelem benyújtásakor, üzleti terv készítéséhez, stb.

 • Milyen a cég előfinanszírozási képessége, rendelkeznek-e tartalék cash-flow-val?
 • Mennyire stabil a helyzetük a hazai piacon, képesek-e pozitív cash-flow-t termelnia következő években az export finanszírozásához?
 • Hitelképes-e a cég?
 • Utánanéztek-e annak, milyen előfinanszírozási rendszer/háttér támogathatná azexportpiacra lépésüket?
 • Elő tudnak-e teremteni pénzügyi forrásokat új piaci igények lefedésére, vagy újüzletágak kialakítására?

Kockázatkezelés

Végiggondoltuk-e a különböző kockázatokat és veszélyeket? Nincs olyan cég, amelynek ne lennének gyenge pontjai. Kérdés, felismerjük-e ezeket, és képesek vagyunk-e kezelni a felmerülő kockázatokat, vagy a véletlenre bízzuk a dolgok alakulását? Gondoljuk végig azokat a tényezőket, amelyek akadályozhatják a cég belföldi tevékenységét, ill. az exportra való felkészülést! Milyen kockázatokra számíthatunk, ésmelyek lehetnek az előre nem látható veszélyek?

Nincs egyedül az alábbi szervezettek mind segítenek Önnek

Nemzetközi piacra lépést tervez? Vegye fel velünk a kapcsolatot és hódítsa meg a piacokat a kapcsoldBE digitális marketing ügynökség fantasztikus receptje alapján.

Forrás: HBKIK

Ezeket is olvassa el

Megnézem mindet